Institucije BiH na energente troše 7,5 miliona eura godišnje

Institucije Bosne i Hercegovine u protekle četiri godine potrošile su više od 30 miliona eura na grijanje i hlađenje objekata koje koriste. Izvještaj revizora pokazuje da se pitanjem mogućih ušteda na tom polju nisu bavili.