Sankcije za nepoštivanje Kodeksa ponašanja u Parlamentu BiH

U Parlamentu Bosne i Hercegovine na snagu je stupio novi Kodeks ponašanja zastupnika i izaslanika. Kodeks je postojao i ranije, ali su tek sada definirane sankcije za njegovo nepoštivanje. Do sada je bilo mnogo primjera njegovog kršenja.

U Parlamentu Bosne i Hercegovine na snagu je stupio novi Kodeks ponašanja zastupnika i izaslanika. Kodeks je postojao i ranije, ali su tek sada definirane sankcije za njegovo nepoštivanje. Do sada je bilo mnogo primjera njegovog kršenja.