Kostić o pristizanju vozova sa izbjeglicama u Dobovu

Izbjeglice dalje, uglavnom vlakovima, stižu u slovensku Dobovu. Zatim se prebacuju u prihvatne centre, i do granice sa Austrijom, prije svega na Šentilj. Od 130 hiljada osoba, koliko je do sada prošlo kroz Sloveniju, samo 59 je zatražilo azil. Iz slovenske Dobove gdje pristižu vlakovi sa izbjeglicama iz Hrvatske javio se Đorđe Kostić.

Izbjeglice dalje, uglavnom vlakovima, stižu u slovensku Dobovu. Zatim se prebacuju u prihvatne centre, i do granice sa Austrijom, prije svega na Šentilj. Od 130 hiljada osoba, koliko je do sada prošlo kroz Sloveniju, samo 59 je zatražilo azil.

Iz slovenske Dobove gdje pristižu vlakovi sa izbjeglicama iz Hrvatske javio se Đorđe Kostić.