Kos o situaciji na Šentilju

Izbjeglice dalje, uglavnom vlakovima, stižu u slovensku Dobovu. Zatim se prebacuju u prihvatne centre, i do granice sa Austrijom, prije svega na Šentilj. Od 130 hiljada osoba, koliko je do sada prošlo kroz Sloveniju, samo 59 je zatražilo azil. Situaciju na Šentilju, graničnom prijelazu Slovenije sa Austrijom, prati Jasmina Kos.

Izbjeglice dalje, uglavnom vlakovima, stižu u slovensku Dobovu. Zatim se prebacuju u prihvatne centre, i do granice sa Austrijom, prije svega na Šentilj. Od 130 hiljada osoba, koliko je do sada prošlo kroz Sloveniju, samo 59 je zatražilo azil.

Situaciju na Šentilju, graničnom prijelazu Slovenije sa Austrijom, prati Jasmina Kos.