Civili kao živi štit protiv zračnih napada

Jedna od pobunjeničkih grupa u Siriji zatvara zarobljenike u kaveze i koristi ih kao živi štit, kako bi na taj način zaustavila vazdušne napade. Grupa Jaish al-Islam ili Vojska islama pokušava da spriječi napade na Dumu, najveće uporište opozicije u blizini Damaska. Zeina Khodr.

Jedna od pobunjeničkih grupa u Siriji zatvara zarobljenike u kaveze i koristi ih kao živi štit, kako bi na taj način zaustavila vazdušne napade. Grupa Jaish al-Islam ili Vojska islama pokušava da spriječi napade na Dumu, najveće uporište opozicije u blizini Damaska. Zeina Khodr.