Recite Al Jazeeri: Saša Toperić

Sarajlija u Americi, pijanista i diplomata. Direktor pri Centru za transatlantske odnose SAIS na univerzitetu John Hopkins u Washingtonu i osnivač Američko-bosanske zaklade za kulturu. Jedan je od organizatora konferencije Dvadeset godina poslije Daytona, koja se 16. i 17. novembra održava u Washingtonu. Za Al Jazeeru govori Saša Toperić.