Izbjeglice u Calaisu nadaju se prelasku u Britaniju

Više od šest hiljada ljudi čeka u francuskoj luci Calais ne bi li prešlo La Manche i domoglo se Britanije. U lokalnom kampu privremeno su se sklonili od rata i siromaštva, pa su mnogi pokušali probiti ogradu kako bi se ilegalno ukrcali na voz za Englesku.

Više od šest hiljada ljudi čeka u francuskoj luci Calais ne bi li prešlo La Manche i domoglo se Britanije. U lokalnom kampu privremeno su se sklonili od rata i siromaštva, pa su mnogi pokušali probiti ogradu kako bi se ilegalno ukrcali na voz za Englesku.