Novac i imovina bivše Jugoslavije čekaju raspodjelu

U Sarajevu se sastaje stalni zajednički odbor država nasljednice bivše Jugoslavije, prvi put od 2009. Raspodjela novčanih sredstava sa računa stranih banaka, ali i nekretnina nekadašnje zajedničke države, u fokusu su sastanka.

U Sarajevu se sastaje stalni zajednički odbor država nasljednice bivše Jugoslavije, prvi put od 2009. Raspodjela novčanih sredstava sa računa stranih banaka, ali i nekretnina nekadašnje zajedničke države, u fokusu su sastanka.