Rusi se sjećaju tamne strane SSSR-a

Rusi se sjećaju stradalih u sovjetsko doba. Crna strana historije nekadašnje države odnijela je živote brojnih građana u zatvorima i radnim logorima, poznatijim kao gulag. Muzej gulaga na pet spratova ponovo je otvoren u novoj zgradi u Moskvi. 45