Mađarska protiv plana EU, uvodi oštrije kontrole

Dok hiljade izbjeglica putuju ka Evropi, čini se da će njihovo ionako teško putovanje postati još teže. Mađarska se protivi planu Evropske unije za uvođenjem kvota za prijem izbjeglica i uvodi još oštrije kontrole na granicama.

Dok hiljade izbjeglica putuju ka Evropi, čini se da će njihovo ionako teško putovanje postati još teže. Mađarska se protivi planu Evropske unije za uvođenjem kvota za prijem izbjeglica i uvodi još oštrije kontrole na granicama.