Subotić o dolasku autobusa sa izbjeglicama u Šid

Više od 2000 izbjeglica prešlo je od sinoć iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prelazu Šid – Berkasovo. Prema podacima UNHCR-a, na ovaj granični prelaz stiglo je više od 30 autobusa sa izbjeglicama iz Preševa na jugu Srbije. Pomoć im pruža više od 100 volontera, koji ih snabdijevaju hranom i odjećom. Među izbjeglicama koje su […]

Više od 2000 izbjeglica prešlo je od sinoć iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prelazu Šid – Berkasovo.

Prema podacima UNHCR-a, na ovaj granični prelaz stiglo je više od 30 autobusa sa izbjeglicama iz Preševa na jugu Srbije. Pomoć im pruža više od 100 volontera, koji ih snabdijevaju hranom i odjećom. Među izbjeglicama koje su tokom jutra prelazile granicu najviše je onih koji dolaze iz Afganistana.

U Šidu je Marko Subotić.