Ukidanje politike ‘jednog djeteta’ u Kini

Kineska vlada usvojila je novi petogodišnji plan ekonomskih reformi.Dio tog plana je i ukidanje politike “jednog djeteta”, ali njime bi se trebala regulirati i prava radnika, koji u sve većem broju napuštaju sela i dolaze u gradove.

Kineska vlada usvojila je novi petogodišnji plan ekonomskih reformi.
Dio tog plana je i ukidanje politike “jednog djeteta”, ali njime bi se trebala regulirati i prava radnika, koji u sve većem broju napuštaju sela i dolaze u gradove.