Kontekst: Izraelsko-palestinski sukob

Novi izraelsko-palestinski sukob: Palestinci tvrde da je riječ o najtežoj izraelskoj okupaciji od 1948. Židovi tvrde da samo odgovaraju na nasilje.   Sukob Izraela i Palestinaca traje 67 godina. S jedne strane država, s druge strane narod bez države. Sukobi sežu u davnu prošlost i temelje se na obostranom osporavanju prava na teritoriju. U novom […]