Kontekst: Izraelsko-palestinski sukob

Novi izraelsko-palestinski sukob: Palestinci tvrde da je riječ o najtežoj izraelskoj okupaciji od 1948. Židovi tvrde da samo odgovaraju na nasilje.   Sukob Izraela i Palestinaca traje 67 godina. S jedne strane država, s druge strane narod bez države. Sukobi sežu u davnu prošlost i temelje se na obostranom osporavanju prava na teritoriju. U novom […]
Novi izraelsko-palestinski sukob: Palestinci tvrde da je riječ o najtežoj izraelskoj okupaciji od 1948. Židovi tvrde da samo odgovaraju na nasilje.
 
Sukob Izraela i Palestinaca traje 67 godina. S jedne strane država, s druge strane narod bez države. Sukobi sežu u davnu prošlost i temelje se na obostranom osporavanju prava na teritoriju. U novom valu nasilja posljednjih mjesec dana poginulo je 66 Palestinaca i devet Izraelaca.
Šta se događa, saznat ćemo od gostiju Konteksta:
 
– u Zagrebu Boris Havel, autor knjige „Arapsko-izraelski sukob: Religija, politika i povijest Svete zemlje“,
– u Beogradu Boško Jakšić, vanjskopolitički analitičar, autor knjige o Izraelu,
– u Sarajevu Muhamed Jusić, islamski teolog i analitičar događanja na Bliskom istoku i na Balkanu.