Hiljade gladnih i žednih čeka propuštanje u Austriju

Izuzetno je teško stanje u Sloveniji.Hiljade ljudi promrzlih i gladnih na otvorenom satima čeka da ih Austrija propusti dalje.Samo sinoć, nove četiri tisuće ljudi stigle su vlakovima iz Hrvatske.