Čorkalo o teškoj situaciji u Šentilju

Izuzetno je teško stanje u Sloveniji. Hiljade osoba, promrzlih i gladnih, na otvorenom satima čekaju da ih Austrija propusti dalje. Samo noćas nove 4.000 ljudi stigle su vozovima iz Hrvatske. Humanitarni radnici i mediji upozoravaju da je situacija alarmantna, da nema sanitarnih čvorova niti dovoljno hrane i medicinske pomoći. Ivan Čorkalo javio se iz Šentilja na slovensko-austrijskoj granici. 

Izuzetno je teško stanje u Sloveniji. Hiljade osoba, promrzlih i gladnih, na otvorenom satima čekaju da ih Austrija propusti dalje. Samo noćas nove 4.000 ljudi stigle su vozovima iz Hrvatske. Humanitarni radnici i mediji upozoravaju da je situacija alarmantna, da nema sanitarnih čvorova niti dovoljno hrane i medicinske pomoći.

Ivan Čorkalo javio se iz Šentilja na slovensko-austrijskoj granici.