Čorkalo o potresnim prizorima u Šentilju

Izuzetno je teško stanje u Sloveniji.Hiljade ljudi promrzlih i gladnih na otvorenom satima čeka da ih Austrija propusti dalje.Uživo, iz Šentilja, javio se Ivan Čorkalo.