Vjetroturbine ugrožavaju populacije ptica

Mnoge zemlje pokušavaju da smanje emisiju štetnih gasova, zbog čega se sve više grade vjetroturbine. Ali to ima cijenu. Američki biolozi upozoravaju da su upravo one odgovorne za smanjenje populacije ptica, uključujući vrste zaštićene zakonom.