Kurdsko pitanje – ključ ‘novih’ turskih izbora

Kao i pred održavanje redovnih parlamentarnih izbora u Turskoj u junu ove godine, kurdsko pitanje ostaje ključ i ovih, prijevremenih, koji će biti održani prvoga novembra.     Adnan Rondić je, nakon skoro pet mjeseci, ponovno posjetio kurdsku porodicu u selu Kavakli kod Ankare i provjerio kako sada razmišljaju njeni članovi.  
Kao i pred održavanje redovnih parlamentarnih izbora u Turskoj u junu ove godine, kurdsko pitanje ostaje ključ i ovih, prijevremenih, koji će biti održani prvoga novembra.    
Adnan Rondić je, nakon skoro pet mjeseci, ponovno posjetio kurdsku porodicu u selu Kavakli kod Ankare i provjerio kako sada razmišljaju njeni članovi.