Gdje žive Kurdi i kakvi su njihovi međusobni odnosi

Procjenjuje se da između 20 i 25 miliona Kurda naseljava područja današnje Turske, Iraka, Sirije, Irana i Armenije. Harun Karčić pojašnjava gdje žive i kakvi su njihovi međusobni odnosi.