Evropski socijalni fond odobrio 7,8 miliona eura za najugroženije u Hrvatskoj

Hrvatskim nevladinim udruženjima koja rade na poboljšanju kvaliteta života najugroženijih građana, poput osoba sa invaliditetom ili beskućnika, odobreno je 7,8 miliona eura bespovratnog novca iz Evropskog socijalnog fonda. Priča Jasmine Kos.   

Hrvatskim nevladinim udruženjima koja rade na poboljšanju kvaliteta života najugroženijih građana, poput osoba sa invaliditetom ili beskućnika, odobreno je 7,8 miliona eura bespovratnog novca iz Evropskog socijalnog fonda. Priča Jasmine Kos.