Smilevska o tranzitu izbjeglica kroz Makedoniju

Situaciju sa izbjeglicama u Makedoniji, u koju stižu iz Grčke, prati Milka Smilevska, koja se javila sa reakcijama iz Skoplja.