Kos o dolasku izbjeglica u Austriju

Austrijski zvaničnici saopštili su kako je na hiljade izbjeglica proteklu noć provelo na otvorenom. Istovremeno, vlasti se bore sa novim talasom onih koji pristižu na teritoriju te zemlje. Na granici Austrije sa Slovenijom, u mjestu Spielfeld je Jasmina Kos.