Javna okupljanja u Srbiji bez zakona

Srbija trenutno nema zakon koji reguliše organizaciju mitinga i protesta. Odlukom Ustavnog suda Srbije stari zakon je prestao važiti početkom oktobra, a novi je tek u fazi rasprave. Pravnici kažu da je sada na snazi pravni vakuum, koji podrazumijeva da svako može organizovati protest bez prethodne najave policiji i lokalnoj samoupravi.