Rasprava o zabrani penjanja na Uluru

Ayer's Rock jedna je od najvećih znamenitosti Australije.Prije 30 godina, kontrola nad njim vraćena je Aboridžinima.Uluru, kako ga oni nazivaju, za njih je sveto mjesto.Sada se u Australiji zaoštrava debata o tome treba li turistima biti dozvoljeno da posjećuju ovu lokaciju.

Ayer's Rock jedna je od najvećih znamenitosti Australije.
Prije 30 godina, kontrola nad njim vraćena je Aboridžinima.
Uluru, kako ga oni nazivaju, za njih je sveto mjesto.
Sada se u Australiji zaoštrava debata o tome treba li turistima biti dozvoljeno da posjećuju ovu lokaciju.