Brži transport izbjeglica prema EU

Na granicama zemalja u regiji primjetan je brži tranzit izbjeglica ka zemljama EU.Iz Hrvatske izbjeglice i dalje idu ka Sloveniji.Iz Slovenije nastavljaju put prema Austriji, koja je u prethodnih pet dana primila blizu 40.000 izbjeglica. 

Na granicama zemalja u regiji primjetan je brži tranzit izbjeglica ka zemljama EU.
Iz Hrvatske izbjeglice i dalje idu ka Sloveniji.
Iz Slovenije nastavljaju put prema Austriji, koja je u prethodnih pet dana primila blizu 40.000 izbjeglica.