Kontekst: Sigurnost u rudnicima

Za koju platu danas ginu rudari na Balkanu? Kako unaprijediti sigurnost jamskog rada u rudnicima? Ko snosi odgovornost za ponovne rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini?   O ovim temama, u večerašnjem Kontekstu, Marina Riđić razgovara sa: – Edinom Delićem, profesorom i voditeljem Rudarskog odsjeka na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, – Ćamilom Zaimovićem, bivšim federalnim rudarskim inspektorom, i […]
Za koju platu danas ginu rudari na Balkanu?
Kako unaprijediti sigurnost jamskog rada u rudnicima?
Ko snosi odgovornost za ponovne rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini?
 
O ovim temama, u večerašnjem Kontekstu, Marina Riđić razgovara sa:
– Edinom Delićem, profesorom i voditeljem Rudarskog odsjeka na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli,
– Ćamilom Zaimovićem, bivšim federalnim rudarskim inspektorom, i
– Izetom Šehuom, izvršnim menadžerom za sigurnost u Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji.
 
Kako u uvodnoj priči iz Kaknja izvještava naš reporter Emir Skenderagić, rudari se nadaju da će im nakon posljednje tragedije u tamošnjem rudniku obećanja o sigurnijem radu biti ispunjena.