Goranović o registraciji izbjeglica u Preševu

U Preševu na jugu Srbije, na granici sa Makedonijom, blizu 3.000 izbjeglica čeka na registraciju.Izvještava Stefan Goranović.

U Preševu na jugu Srbije, na granici sa Makedonijom, blizu 3.000 izbjeglica čeka na registraciju.
Izvještava Stefan Goranović.