Blizu 3000 izbjeglica čeka registraciju u Preševu

U Preševu, na jugu Srbije, na granici sa Makedonijom, nekoliko hiljada izbjeglica čeka na registraciju. Gužva traje od juče, kada je počelo provođenje obavezne registracije. Prevoznici ne puštaju u autobuse nikoga bez dokumenta koji izdaje policija, a koji izbjeglicama omogućava boravak u Srbiji do 72 časa.   

U Preševu, na jugu Srbije, na granici sa Makedonijom, nekoliko hiljada izbjeglica čeka na registraciju. Gužva traje od juče, kada je počelo provođenje obavezne registracije. Prevoznici ne puštaju u autobuse nikoga bez dokumenta koji izdaje policija, a koji izbjeglicama omogućava boravak u Srbiji do 72 časa.