Azimy o nastavku sukoba oko Kunduza

Naš novinar Qais Azimy je u Puli Khumriju, gradu koji se nalazi 130 kilometara od Kunduza.

Naš novinar Qais Azimy je u Puli Khumriju, gradu koji se nalazi 130 kilometara od Kunduza.