Preševo: Mali kapaciteti, ljudi čekaju na hladnoći

Hiljade izbjeglica i dalje dolaze u Preševo, odakle u velikom broju slučajeva ne mogu dalje zbog malih kapaciteta lokalnog prihvatnog centra.Zbog toga ljudi i po nekoliko dana čekaju na hladnoći, i spavaju na otvorenom.