Drlja o toku istrage napada u Parizu

Francuska je zbog napada proglasila najviši stepen mjera protiv terorizma.Posebnom odlukom, francuska vojska u punoj ratnoj spremi je počela sa zaštitom javnih zgrada, škola bolnica, religijskih objekata te medijskih kuća.Francuski predsjednik je u televizijskom obraćanju javnosti pozvao na jedinstvo zemlje. Katarina Drlja izvještava o toku istrage napada na satiričnu redakciju u Parizu.