Čepo o odnosima Grčke i EU

Na pobjedu Syrize u Grčkoj se gleda kao na pobjedu demokratskog socijalizma, od kojeg građani očekuju zaokret ka socijalnim reformama, ali ipak sa opreznim optimizmom govore o mogućnostima provedbe obećanog. O odnosima zemalja Europske unije i nove Vlade Grčke razgovaramo s Darijom Čepom s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Na pobjedu Syrize u Grčkoj se gleda kao na pobjedu demokratskog socijalizma, od kojeg građani očekuju zaokret ka socijalnim reformama, ali ipak sa opreznim optimizmom govore o mogućnostima provedbe obećanog.

O odnosima zemalja Europske unije i nove Vlade Grčke razgovaramo s Darijom Čepom s Pravnog fakulteta u Zagrebu.