Moderna pijaca pomaže seljacima

Specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama “Farmia” nudi stočarima u Srbiji mogućnost da lakše i brže dođu do kupaca u zemlji i inostranstvu. Koliko seljacima ova moderna pijaca olakšava posao, istraživala je Natalija Lučić. 

Specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama “Farmia” nudi stočarima u Srbiji mogućnost da lakše i brže dođu do kupaca u zemlji i inostranstvu. Koliko seljacima ova moderna pijaca olakšava posao, istraživala je Natalija Lučić.