Strah od odmazde u Francuskoj

Nedavni napadi u Parizu su izazvali osude sa svih strana, osobito od vjerskih lidera. U ovome trenutku, francuski vojnici čuvaju mnoge džamije i sinagoge diljem države. Unatoč tome, brojni muslimani i Židovi strahuju od moguće odmazde.

Nedavni napadi u Parizu su izazvali osude sa svih strana, osobito od vjerskih lidera. U ovome trenutku, francuski vojnici čuvaju mnoge džamije i sinagoge diljem države. Unatoč tome, brojni muslimani i Židovi strahuju od moguće odmazde.