Protivljenja novim odnosima Kube i SAD-a

Tokom historijskih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Kube do izražaja su došla neslaganja vezana uz pitanja useljeničke politike SAD-a, prema kojoj kubanski građani imaju privilegiran status. Na Floridi živi više od milion naturaliziranih Kubanaca i mnogi od njih ne podupiru novostvorene odnose.

Tokom historijskih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Kube do izražaja su došla neslaganja vezana uz pitanja useljeničke politike SAD-a, prema kojoj kubanski građani imaju privilegiran status. Na Floridi živi više od milion naturaliziranih Kubanaca i mnogi od njih ne podupiru novostvorene odnose.