Duraković o Evropi nakon napada u Parizu

Šta su uzroci? Kako je krenulo? Je li krenulo u Parizu ili objavom karikatura i filmova prije nekoliko godina? Naš gost je član Akademije nauka i umjetnosti BiH, Esad Duraković.

Šta su uzroci? Kako je krenulo? Je li krenulo u Parizu ili objavom karikatura i filmova prije nekoliko godina? Naš gost je član Akademije nauka i umjetnosti BiH, Esad Duraković.