Sterilizacija u Indiji

Brojne žene u centralnoj Indiji kritikuju metode koje vlasti koriste kako bi smanjile stopu nataliteta i smatraju ih odgovornim za smrt 18 žena uključenih u program sterilizacije u novembru. Naša novinarka razgovarala je sa ženom koja još osjeća posljedice zahvata kojem je bila podvrgnuta.

Brojne žene u centralnoj Indiji kritikuju metode koje vlasti koriste kako bi smanjile stopu nataliteta i smatraju ih odgovornim za smrt 18 žena uključenih u program sterilizacije u novembru. Naša novinarka razgovarala je sa ženom koja još osjeća posljedice zahvata kojem je bila podvrgnuta.