Požari u Australiji

Požari u Australiji uništili su stotine kvadratnih kilometara šume. Vatrogasci upozoravaju da postaju sve jači i češći. O tome kakve napore vlasti ulažu da bi se broj žrtava i materijalna šteta sveli na minimum, izvještava Andrew Thomas.

Požari u Australiji uništili su stotine kvadratnih kilometara šume. Vatrogasci upozoravaju da postaju sve jači i češći. O tome kakve napore vlasti ulažu da bi se broj žrtava i materijalna šteta sveli na minimum, izvještava Andrew Thomas.