Litvanija pristupila eurozoni

Litvanija je postala 19. članica koja je usvojila euro kao nacionalnu valutu. Uprkos dugogodišnjoj krizi u kojoj se nalazi monetarna unija, čelnici ove zemlje vjeruju kako će nova valuta privući i nove investitore.

Litvanija je postala 19. članica koja je usvojila euro kao nacionalnu valutu. Uprkos dugogodišnjoj krizi u kojoj se nalazi monetarna unija, čelnici ove zemlje vjeruju kako će nova valuta privući i nove investitore.