Sporna borba protiv kriminala u Crnoj Gori

Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljali su o prijedlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kojim se prvi put u toj zemlji posebnim dokumentom definiše ova mjera. Vlada smatra ovaj zakon važnim instrumentom u borbi sa organizovanim kriminalom. Opozicija, međutim, tvrdi da državi nedostaju rezultati i politička volja da ga primijeni.