Mlinarić o transportu izbjeglica prema Mađarskoj

Do sada je u Hrvatsku ušlo više od 20 hiljada izbjeglica. Do ponoći ih je više od 5 hiljada izašlo iz te zemlje. U međuvremenu planirano je da se 20 autobusa i voz upute i danas na granične prelaze sa Mađarskom. Zatvoreno je sedam graničnih prelaza sa Srbijom, ali uprkos tome, grupe migranata kod Tovarnika […]