Kontekst: Izbjeglička kriza

Evropu i Balkan pogodila je najveća izbjeglička kriza od Drugog svjetskog rata do danas. Nekoliko stotina hiljada ljudi sa Bliskog istoka prolazi balkanskom rutom u potrazi za boljim životom u zemljama Evropske unije. Srbija i Makedonija zatražile su na Balkanskom samitu u Beču da Evropska unija poduzme nešto kada je riječ o izbjeglicama, s obzirom […]