Smilevska o izbjegličkoj krizi na jugu Makedonije

Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, i u idućim mjesecima očekuje se dnevni priliv blizu 3000 izbjeglica u Makedoniju preko Grčke.Milka Smilevska javila se sa sa juga Makedonije.