Preševo prva stanica hiljadama migranata

Talas migranata na jugu Srbije se ne smanjuje.Dnevno u tu zemlju iz Makedonije uđe i do 2000 ljudi. Kroz prihvatni centar u Preševu, od otvaranja prije mjesec dana, prošlo je više od 30.000 ljudi, što je gotovo jednako broju stanovnika tog grada.