Makedonija spriječava ulazak migranata

Pojačane policijske patrole kontroliraju granicu Makedonije s Grčkom zbog prisutnosti sve većeg broja migranata koji je pokušavaju preći. Skupina od stotinjak ljudi se nalazi na samoj graničnoj liniji između te dvije zemlje, a policija danima sprječava njihov prelazak u Makedoniju.Milka Smilevka donosi priču iz područja Đevđelije.