Mlijeko iz BiH uskoro u EU

Bosni i Hercegovini odobreno je da bude na listi zemalja kvalifikovanih za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Europske unije.Prije nego što izvoz počne, držva će morati da dostavi Europskoj komisiji popis mljekara koji su prošli reviziju i koji su ocenjeni kao usklađeni sa tržištem EU.