Različiti stavovi vlasti i opozicije o prijedlogu Rezolucije o Srebrenici

Pred Vijećem sigurnosti UN-a 7. jula trebao bi se naći britanski prijedlog Rezolucije o Srebrenici. Najavljujući taj dokument, iz britanske su misije pojasnili da je to prilika za međunarodnu zajednicu da se osvrne na jedan od najmračnijih trenutaka u povijesti UN-a te da bi Rezolucija trebala ohrabriti pomirenje u zemlji. Time bi se obilježilo i […]