Povratak na selo

U Srbiji, od 4600 sela, u 986 ima manje od 100 stanovnika. Odlazak ljudi iz sela u grad trend je koji traje decenijama. Posjetili smo porodicu koja je krenula u drugom smjeru, napustili su grad i preselili na selo.