Hrvatska: Dobre pripreme za evropske projekte

Hrvatska do 2020. godine ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura u fondovima Evropske unije, i još blizu dvije milijarde sopstvenih sredstava za sufinansiranje evropskih projekata. Ako novac bude dobro iskorišten, u Vladi očekuju rast BDP-a i nova radna mjesta. Ali, da bi zemlja ta sredstva i povukla, potrebni su dobro pripremljeni projekti.