Pozitivan primjer dualnog obrazovanja u Požegi

Srbija bi do 2017. godine trebalo da uvede novosti u obrazovanje, kombinaciju teorijske i praktične nastave, kroz poslovnu saradnju sa kompanijama. U nekoliko škola ovo je već pokrenuto, ali za sada kao pilot-projekat, osim u školi u Požegi, gdje već deceniju učenici praktični dio nastave imaju u lokalnim preduzećima.